سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طراحی داخلی و دکوراسیون

استانداردهای طراحی داخلی فضای اداری

    نظر

 

 

حداقل فضای پیشنهاد شده برای کارمندان در طراحی دکوراسیون داخلی اداری به شرح زیر است:


فضای پایه برای نوشتن و تایپ کردن 4 متر مربع

فضای اضافه برای قرار دادن اوراق در یک طرف 1 متر مربع

فضایی اضافه برای قرار دادن فایل 1 متر مربع به ازای هر فایل

فضای ملاقات به ازای هر صندلی اضافه 1?5 متر مربع

دفتر کار باز Open Office  : فضای کاری باز غیر محصور برای بیش از 10 نفر – مناسب فعالیت های مستلزم ارتباط مداوم و کارهای با سطح تمرکز پایین

فضای کار گروهی Team Space  : فضای کاری نیمه بسته پارتیشن مناسب برای 2 تا 8 نفر و مناسب برای کارهای گروهی نیازمند ارتباط مداوم و سطح تمرکز متوسط

اتاقک کار  Cubicle : فضای کاری نیمه بسته پارتیشن اداری مناسب برای 1 نفر و مناسب برای مشاغلی که ارتباط و سطح تمرکز متوسط نیاز دارند.

دفتر کار خصوصی  Private Office : فضای کاری بسته برای فعالیت های محرمانه و اموری که نیازمند سطح تمرکز بالا اند و یا فعالیت هایی که شامل ملاقات های کوتاه زیادی در طول روز اند.

دفتر کاری مشترک  Shared Office : فضای کاری بسته برای 2 یا 3 نفر و مناسب فعالیت های با تمرکز متوسط و کارهای گروهی در قالب گروه های کوچک است.

اتاق گروهی Team Room : فضای کاری بسته برای 4 الی 10 نفر و مناسب برای کار گروهی که ممکن است محرمانه باشد در عین حال نیاز به ارتباط مداوم درون گروهی دارد.

باجه مطالعه  Study Room : فضای کاری بسته برای یک نفر مناسب برای فعالیت های کوتاه مدت نیازمند تمرکز

سالن کار راحت Work Lounge : فضای کاری سالن مانند مناسب 2 الی 6 نفر که نیازمند هم فکری و یا تعامل آنی است

جایگاه موقت Touch Down : فضای کاری باز برای یک نفر مناسب فعالیت های کوتاه مدت که نیازمند سطح تمرکز پایین است.

طراحی دکوراسیون داخلی فضاهای ملاقات:

حداقل فضای پیشنهاد شده برای هر فضای ملاقات در دکوراسیون اداری :

فضای ملاقات ملاقات باز 1?5 متر مربع به ازای هر نفر

فضای ملاقات بسته 2 متر مربع به ازای هر نفر

فضای ملاقات همراه با تجهیزات و مبلمان 3 متر مربع به ازای هر نفر

نقطه ملاقات ( کاربران ایستاده ) 1 متر مربع

اتاق ملاقات کوچک Small meeting room : فضای ملاقات بسته برای 2 تا 4 نفر و مناسب برای تعاملات رسمی و غیر رسمی

اتاق ملاقات بزرگ  Large meeting room : فضای ملاقات بسته برای استفاده 5 تا 12 نفر ، جهت بحث و تعاملات رسمی

فضای ملاقات کوچک Huddle  : فضای ملاقات باز یا نیمه باز برای 2 تا 4 نفر و مناسب تعاملات کوتاه و غیر رسمی

فضای ملاقات بزرگ  Training Area : فضای ملاقات باز یا نیمه باز برای تعداد تا 12 نفر و مناسب تعاملات کوتاه غیر رسمی

اتاق فکر  Brain Storm Room : فضای ملاقات بسته برای 5 الی 12 نفر و مناسب جلسات اتاق فکر و کارگاه ها

نقطه ملاقات Meeting Point : یک نقطه ملاقات باز برای 2 الی 4 نفر برای جلسات موقت و غیر رسمی

طراحی دکوراسیون داخلی فضای پشتیبانی :

بایگانی Filing Space  یک فضای بسته برای نگهداری اسناد

انبار  Strong Space   یک فضای باز یا بسته برای نگهداری وسایل کاری رایج

فضای چاپ و کپی Service Point یک فضای باز یا بسته مجهز به تجهیزات و لوازم چاپ و کپی و اسکن و …

محل صندوق های پستی  Mail Area : یک فضای باز یا بسته که کارمندان نامه های ورودی خود را از آنجا دریافت و یا نامه های خروجی را در این محل قرار می دهند

بوفه  Pantry Area : محلی باز یا بسته برای تدارک نوشیدنی ها و خوراکی های کارشناسان

محوطه استراحت  Break Area : فضای نیمه باز یا بسته برای استراحت میان کار

محوطه کمدهای شخصی  Locker Area : فضای نیمه باز یا بسته برای قرار دادن وسایل شخصی کارشناسان

اتاق دخانیات Smoking Room : فضای بسته برای استعمال دخانیات

کتابخانه Library : فضای نیمه باز یا بسته برای مطالعه

اتاق بازی  Games Room  : فضای بسته برای انجام بازی و تفریح کارشناسان

فضای انتظار  Waiting Area : فضایی باز یا نیمه باز برای انتظار مراجعه کنندگان

فضای تردد: راهرو های اتصال مناطق مختلف شرکت به یکدیگر

مطلب پیشنهادی: طراحی دکوراسیون اداری شرکت چاپ و تبلیغات